S T O C K H O L M S  I N L O P P  olja 2015

 

 

   K O R N K N A R R E N S  K L A G A N  olja 2007

 

 

  H Ö S T  olja 2014

 

 

/gard-pa-slatten.jpg

   G Å R D  P Å  S L Ä T T E N  olja 1998

 

 

 

 T E C K E N  F Ö R  L I V  vetekorn/bladguld  1995

 

 

 

   R A P S  olja 2006  Norrköpings kommun

 

 

 

   S L Ä T T L A N D S K A P  olja 2009

 

 

   H A V E T  A V  H U N D L O K O R  olja 2012

 

 

S T A D E N S  B R U S olja 2012

 

 

 

V Ä X T E R N A  olja 2016

 

 

D I K E  I  R A P S F Ä L T  olja  2008

 

 

 

M Ö R K   H A M N olja 2014

 

 

S T O R A  F Ä L T  olja 2015

 

 

S L Ä T T E N S  L J U S  olja 2015

 

 

S O L   P Å  A N D R A  S I D A N  olja 2015

 

 

 

S T A D  V I D  V A T T E N  olja 2015

 

 

J U N I K V Ä L L  olja 2009

 

 

S T R I N D B E R G S  P E N N O R  olja 1998

 

 

V I N T E R  olja 1998

 

 

 

 

 

S T A D E N  P Å  H Å L L  olja 2009

 

 

 

 

 

 

  

S L Ä T T E N  olja 2009

 

 

 

S T O R T  H U S  P Å  S L Ä T T E N  olja 2009

 

 

 

 

 

 

 

N Ä R  J A G  T Ä N K E R  P Å  S T O C K H O L M  olja 2015

 

 

 

S T A D  V I D  V A T T E N  olja 2012

 

 

 

 

S T A D  O M  M O R G O N E N  olja  2009,  Ljungbergmuseet

 

 

 

 

S T A D  O M  N A T T E N  olja 2009, Ljungbergmuseet

 

 

S T A D  O M  K V Ä L L E N  olja 2009, Ljungbergmuseet

 

 

 

 

 

 I N G R I D  L Ä S E R  V E R N E R   A S P E N S T R Ö M  olja  2004

 

 

 

 

 

 

G U L  K O  olja 1991

 

 

 

 

 

S T E N M U R  I  S K O G E N  olja  2003

Jag tänker på några rader av Tomas Tranströmer

" När det skymmer börjar stenarna lysa svagt av

den hundraåriga värmen från händerna som byggde "

 

 

 

 

 

VINTER olja 2010

 

 

 

 

F I S K G J U S E  I  B O E T  olja 1988, Statens Konstråd

 

 

G R Ö N  M O R G O N  olja 2005

 

 

 

 

T Ö R N E K R A N S  L A G D  I  Ö S T E R S J Ö N  olja/blandteknik 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B E R G E T   I   S O L  olja 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAD PÅ SLÄTTEN  olja  2015

 

 

 

 

 

 

 

 

S A T E L L I T B I L D   Ö V E R   Ö S T G Ö T A S L Ä T T E N 

vetekorn/olja 1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

S L Ä T T E N S   L J U S  olja 2015

 

 

MOONLIGHTSERENADE  olja 2016

 

 

 

 

NATT ÖVER SLÄTTEN olja 2016

 

 

 

 

S P Å R  I  L A N D S K A P E T olja 2010

 

 

 

 

 

 

OM  HÖSTEN olja 2017

 

 

 

 

 

 

   

BERG  MED  STUP olja 2017

 

 

 

 

 

 

Skymning  olja 2018

 

 

     

 

 

 

Stadens hetta olja 2018