1972 Bilder som språk, Utbildningsförlaget

1974 "90 grafiker grafik i svart och vitt", red. Per Bjurström, utg. Nationalmuseum och Föreningen för Grafisk konst

1976 Per Bjurström, "Tre decennier svensk grafik", SAK

1976 Xylon 38 "Tidsbilder", Zürich

1978 "Konsten på Tumba sjukhus"

1979 "Det fina i kråksången" (red. Jessica Kempe, Thomas Millroth, Birgit

Ståhl-Nyberg), Bildförlaget Öppna Ögon

1979 "Kulturarbetare", Liber förlag

1984 Bengt Olvång, "Våga se!", Författarförlaget

1982 "Fiskgjusens blick °© Träsnitt och målningar"

1986 "Leende i mörker", Stockholm

1988 "Det sedda Utomhusmålningar", katalog Stockholm

1988 "Konst på Hälsouniversitetet", Östergötlands läns landsting

1989 "Konst och miljö St Olofsskolan i Norrköping", Utbildnings- och kulturnämnden vid Landstinget i Östergötland

1989 "Konst ur LRFs samling", Lantbrukarnas Riksförbund

1991 "Östergötland i Konsten Landskapsbilden genom tiderna", Östgöta konstförening 70 år 1991 (Birgitta Flensburg, B.A.)

1991 Thomas Millroth, katalog Konstakademien

1992 Kim Nicklasson, "Om högtryck"

1994 "Livstecken", Karin Almlöfs förlag, Stockholm

1996 "Bertil Almlöf Grafik 1953-1995", Norrköpings konstmuseum, Birgitta Flensburg (förord), Karin Almlöfs förlag, Stockholm

1996 "Konst som personligt tilltal" Posten

1998 "Bertil Almlöf. Målare och grafiker" Thomas Millroth. Karin Almlöfs Förlag

1999 "Inblick i konsten" Östergötlands Länsmuseum

2004 "Prins Eugen, Sven Ljungberg, Bertil Almlöf. Landskapsmålare",Ljungbergmuseet , förord Torgny Lindgren

2006 Utställningskatalog Konstakademien, text Torgny Lindgren

2008 Hedersdoktor vid filosofiska fakulteten vid Linköpings Universitet

2012 Tal av Torgny Lindgren vid öppnandet av utställning i Konstnärshuset Stockholm. Målningar och grafik ,hela huset.

2013 "Törnekrans lagd i Östersjön" katalog , förord Reinhold Castensson

2015 "Landskapet" Karin Almlöfs förlag