1972 Bilder som språk, Utbildningsförlaget

1974 90 grafiker grafik i svart och vitt, red. Per Bjurström, utg. Nationalmuseum och Föreningen för Grafisk konst

1976 Tre decennier svensk grafik, Per Bjurström, SAK

1976 Tidsbilder, Xylon 38, Zürich

1978 Konsten på Tumba sjukhus

1979 Det fina i kråksången (red. Jessica Kempe, Thomas Millroth, Birgit Ståhl-Nyberg), Bildförlaget Öppna Ögon

1979 Kulturarbetare, Liber förlag

1984 Våga se!, Bengt Olvång, Författarförlaget

1982 Fiskgjusens blick, Träsnitt och målningar

1986 Leende i mörker, Stockholm

1988 Det sedda, Utomhusmålningar, katalog Stockholm

1988 Konst på Hälsouniversitetet, Östergötlands läns landsting

1989 Konst och miljö St Olofsskolan i Norrköping, Utbildnings- och kulturnämnden vid Landstinget i Östergötland

1989 Konst ur LRFs samling, Lantbrukarnas Riksförbund

1991 Östergötland i Konsten Landskapsbilden genom tiderna, Östgöta konstförening 70 år 1991 (Birgitta Flensburg, B.A.)

1991 Thomas Millroth, katalog Konstakademien

1992 Om högtryck, Kim Nicklasson

1994 Livstecken, Karin Almlöfs förlag, Stockholm

1996 Bertil Almlöf Grafik 1953-1995, Norrköpings konstmuseum, Birgitta Flensburg (förord), Karin Almlöfs förlag, Stockholm

1996 Konst som personligt tilltal, Posten

1998 Bertil Almlöf. Målare och grafiker, Thomas Millroth. Karin Almlöfs Förlag

1999 Inblick i konsten, Östergötlands Länsmuseum

2004 Prins Eugen, Sven Ljungberg, Bertil Almlöf. Landskapsmålare, Ljungbergmuseet, förord Torgny Lindgren

2006 Kornknarrens klagan, utställningskatalog Konstakademien, text Torgny Lindgren

2008 Hedersdoktor vid filosofiska fakulteten vid Linköpings Universitet

2009 Staden på håll, Gunnar Lindqvist, Karin Almlöfs förlag

2012 Vid ett stort vatten, Karin Almlöfs förlag

2012 Tal av Torgny Lindgren vid öppnandet av utställning i Konstnärshuset Stockholm. Målningar och grafik, hela huset.

2014 Törnekrans lagd i Östersjön, förord Reinhold Castensson

2015 Landskapet, Karin Almlöfs förlag

2016 Sju målningar, katalog Linköpings domkyrka, Karin Almlöfs förlag

2018 Målningar, katalog, Eric Åkerlund, Karin Almlöfs förlag