O Ä N D L I G T  L A N D S K A P  Onkologen US  Linköping  olja 2008

 

 

   A V F Ä R D Linköpings universitet olja 1998

 

 

 

 

 

 

 

 

S K O G S L J U S   olja 2005

Linköpings Universitet

 

 

 

 

 

   S K O G S L J U S Linköpings universitet olja 1995 (invigning)

 

 

 

 

 

 

 

D E T  L I L L A  I  D E T  S T O R A  Brunna skola Tumba 1973

 

 

 

V Å R ,  S O M M A R ,  H Ö S T  Hälsouniversitetet Linköping 1995

 

 

B O S T A D S R Ä T T  F Ö R  F Å G L A R  HSB Motala 1991 (borttagen 2011)

 

 

BULLERPLANK  Motala  kanalbåt  trä  1991

 

 

 

 

 

 BULLERPLANK  Motala färgsättning plank och kanalbåtar  1991

 

 

 

 

 

 

R E N T  V A T T E N  -  R E N  J O R D  -  R E N  L U F T   olja 1977

Rydskolan  Linköping

 

 

 

R Å S S L A S K O L A N  Krokek 1980

 


 

 

 

O R G E L  trä/olja V:a Eneby kyrka

 

 

 

 

 

 

Interiör  V:a Eneby kyrka

 

 

 

 

 

 M Å N L J U S  olja i  trapphus 2015

Botrygg AB  Linköping

 

 

 

 

S K O G S S J Ö N  olja i trapphus  2015

Botrygg AB Linköping

 

 

 

S L Ä T T E N S   L J U S 

olja i trapphus 2015

Botrygg AB Linköping

 

 

 

 

V I D  V Ä T T E R N  olja i trapphus 2015

Botrygg AB  Linköping

 

 

 

 

Ö N   O M   M O R G O N E N  olja i trapphus

Botrygg AB  Linköping

 

 

 

 

 

 M O R G O N - D A G - K V Ä L L  olja  1985

Berga Kyrka Linköping församlingssal 

 

 

 

 

 

E X P A N S I V    S T A D   P Å   S L Ä T T E N

olja 1994  Tekniska Verken  Linköping

 

 

 

T R Ä D  träsnitt  1994

Karolinska sjukhuset Stockholm

 

 

 

 

S K O G   trä/akryl

Tumba sjukhus  1977

 

 

 

 

 

D I K T E R  -  F Å G L A R   akryl  1985

Lövenströmska sjukhuset  Upplands Väsby